Filosofija, vizija, misija

 

Gimnazijos filosofija – gyvendami mokomės, mokydamiesi gyvename.

 

Gimnazijos vizija – moderni, patraukli, atvira visuomenei, aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, ugdanti pilietišką ir kūrybišką Lietuvos Žmogų, gebantį mokytis visą gyvenimą ir įtakoti visuomenės kaitą.

 

Gimnazijos misija – įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius, sudaryti galimybę įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.